PIKASOL®’S EMBALLAGE

Emballagen hos Pikasol® var før fremstillet udelukkende af konventionelt plast, nu består emballagen af en blanding af genanvendt og konventionelt plast samt med etiket i plast fra fornybare ressourcer.

Kort om vores emballage

Bøtten er fremstillet af 48% genanvendt plast. Låget er fremstillet af konventionel plast. Etiketten er fremstillet af plast fra fornybare ressourcer, som i dette tilfælde er restprodukter fra træindustrien. Formen på emballagen er firkantet. På den måde kan vi transportere flere produkter ad gangen ud til lagre og butikker og dermed gøre transporten mere effektiv.

Husk at sortere de tomme bøtter til plastaffald

Det er vigtigt at sortere og smide den tomme bøtte ud i spanden til plastaffald, når den er tømt. Alle elementer af emballagen er plastik og kan sorteres som plastaffald – blot husk at smide den ud i den rette spand.

Firkantede bøtter – for at kunne transportere mere

For at kunne transportere flere produkter ad gangen, har vi gjort vores emballager firkantede. Det betyder at vi kan pakke betydeligt flere produkter sammen, hvorfor vi kan have flere produkter med, når det skal transporteres fra sted til sted. På den måde, transporterer vi ”mindre luft” og får flere produkter ud til butikkerne.

Fisk Pikasol
OXIDATIONSMÅLINGER

Graden af oxidation for omega-3 (Totox) bliver udregnet ud fra målinger af peroxid og anisidin. Totox er et udtryk for oliens harskhed.

FOC Certificeret
FRIEND OF THE SEA

Certificeret bæredygtigt fiskeri. Alle Pikasol®'s produkter er Friend of the Sea-certificeret. Læs mere om certificeringen her:

https://friendofthesea.org/
Kapsler
KVALITETSSIKRET FRISK FISKEOLIE

Pikasols analyseresultater for Totox (harskhed) ligger væsentlig under brancheforeningen GOEDs grænseværdier